2 Responses to Marketing

 1. 1. Pazarlamanın aşamaları nelerdir?
  2. Pazarlama tanımı nedir? Açıklayınız
  3. Pazar karması nedir?
  4. Pazar çevresi elemanları nelerdir?
  5. Pazarlama kanalları nelerdir?
  6. Pazar çevresini etkileyen faktörler nelerdir?
  7. Pazarlama Yöneticisinin Görevleri nelerdir?
  8. Holistik Pazarlama nedir?
  9. Bütünleşmiş ve İçsel pazarlama nedir?
  10. Değer zinciri nedir açıklayınız?
  11. Pazarlamada stratejik planlama nedir? Açıklayınız
  12. Taktiksel planlar nelerdir?
  13. Stratejik planlama süreci nedir? Aşamalarını açıklayınız?
  14. SWOT Analizi Nedir? Ne amaçla yapılır?
  15. Porter’ın Generic Stratejisi nedir?
  16. McKinsey’nin başarıya ulaşma yolları nelerdir?
  17. Pazarlama ortaklık tipleri nelerdir? Açıklayınız. Birer örnek veriniz.
  18. Pazar araştırması neden yapılır, tipleri ve aşamaları nelerdir?
  19. Online Research artı ve eksi yönleri nelerdir?
  20. Kalitativ ve Kantitativ araştırma kavramlarını açıklayınız.
  21. Anket yaparken nelere dikkat etmeliyiz?
  22. Focus group ve ladering kavramlarını açıklayınız.
  23. İyi bir Pazar araştırması yapmak için nelere dikkat etmeliyiz?
  24. Pazar ölçüm değerleri nelerdir?
  25. Pazarlamada beklenti kavramını açıklayınız ve beklentiyi oluşturan değerleri sıralayınız.
  26. CRM kavramını ve sadakat kavramını açıklayınız. Başarılı bir CRM için neler gereklidir?
  27. Tatmini ölçme kriterleri nelerdir? Açıklayınız.

 2. Vize Sonrası
  1-Motivasyon teorisi ile pazarlama arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
  Laddering kavramı ve maslowu açıklayınız. 6
  2-Pazarlama funelli kavramını açıklayınız.
  3-Nasıl Fark yaratırsınız – generic straeji ve 10.konuda fark yaratma araçlarını açıklayınız.
  4-Segmentasyon neye göre yapılır. 8 nolu konu detaylı araştırın.
  5-Segmentlerin özelikleri nasıl olmalıdır. 8-22
  6-Porterın 5li güç modelini açıklayınız.8-23
  7-Aida modelini açıklayınız.
  8-chapter 9. marka değerini yararları nelerdir 9-6 Güçlü markanın sağladıkları
  9-marka değerinin sağladıkları nelerdir 9-7
  10-Marka değerini oluşturan elementleri açıklayınız 9-20-21
  11-marka değeri neye göre ölçülür 9-26

Leave a Reply